Ak máte akékoľvek otázky napíšte nám na info@nasalstrips.eu

Obchodné meno: Ing. Ivan Mesík – MSKBB
Adresa: Krivánska 6615/28, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 40888991
DIČ: 1071264656  Nie sme platcami DPH
Bankové spojenie: mBank S.A.
Číslo účtu: IBAN SK20 8360 5207 0042 0632 8181
e-mail: info@nasalstrips.eu
mobil:0908903081
Príjem objednávok cez e-shop: nonstop
Zodpovedný vedúci: Ing. Ivan Mesík
Podnikateľ zapísaný Okresným úradom Banská Bystrica odborom živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 601-21301

Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj
Dolná 46
974 01  Banská Bystrica 1
tel.: 048/412 49 69
e-mail: bb@soi.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
tel.: 048/436 77 85
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk